Управител:

Анка Петкова
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел.: 064 800 730

Tърговски отдел:

Валери Петров
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лъчезар Петров
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел.: 064 / 841 730

Производствен отдел:

Христо Петков
тел.: 064 / 841 730

Проектантски отдел:

Светлозар Димитров
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел.: 064 / 841 730Офис:

5870 Долни Дъбник, ул."Стоян Заимов" 39
тел.: 064 / 841 730 / факс: 064 / 841 478
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. / Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:
понеделник - петък
8.00-17.00 часа

Вижте местоположението на Google maps

 • Проектиране Open or Close

  ТАСИ ООД поддържа проектантски отдел с отлично квалифицирани специалисти и предлага услуги по проектиране на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др. съобразявайки се със специфичните нужди на всеки свой клиент.

   

 • Строителство Open or Close

  ТАСИ ООД предлага:

  • цялостна услуга по организирането и изпълнението на дейности по строителство, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др.

  • разработване и внедряване на системи за управление и контрол на процеси, комуникационни системи и системи за обработка на данни и др.

   

 • Управление на проекти Open or Close

  ТАСИ ООД предлага професионални услуги в следните направления:

  • Предпроектни проучвания

  • Изготвяне, съгласуване и процедиране на проектна документация

  • Процедури по опазване на околната среда

  • Процедури по ОВОС

  • Изработка на Устройствени схеми и планове

  • Процедури по промяна предназначението на земеделски и горски територии

  • Дейности по придобиване на земи и вещни права (сервитути, право на строеж)

  • Изготвяне на Идейни, Технически и Работни проекти.

  • Изготвяне на Комплексни разрешителни по ЗООС.

  • Координация на дейности свързани с централни и местни органи и заинтересовани лица и др.

   

 • Доставка КПГ Open or Close

  За своите клиенти неразполагащи с достъп до газопровод, ТАСИ ООД предлага доставка на компресиран природен газ (CNG) до тях, както и изграждане на съответната прилежаща инфраструктура за декомпресиране на природния газ.

   

  КПГ ОБОРУДВАНЕ
  „Таси“ ООД проектира и произвежда оборудване за инсталации работещи с компресиран природен газ (КПГ).

  ПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИ (ПРС)
  Понижаващите и регулиращи станции (ПРС) произвеждани от нас, са изделия, чиято функция е да свалят налягането на природния газ подаван от батерии или трейлери към консуматора от 200 bar на 4 bar, а в последствие до необходимото работно налягане. Също така те са снабдени и със средства за измерване количеството на консумирания газ.

  ПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИ

  БАТЕРИИ ЗА КПГ
  Предлагаме и произведени от нас батерии за превоз и съхранение на компресиран природен газ, по зададени размери и тип от клиента.

  • стоманени
  • композитни
  БАТЕРИИ ЗА КПГБАТЕРИИ ЗА КПГ

  За повече информация, моля свържете се с нас.

 • Сервизно обслужване Open or Close

  ТАСИ ООД предлага:

  • Гаранционна и следгаранционна поддръжка на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения, котли, горелки и др.

  • Денонощни аварийни екипи.

   

 • Обучение на експлоатационен персонал Open or Close

  ТАСИ ООД предлага обучение на експлоатационния персонал на своите клиенти, за изградените от нас съоръжения и инсталации, с оглед правилното им и безопасно функциониране; издаване на съответните удостоверения.

   

   

 • Узаконяване и въвеждане в експлоатация Open or Close

  ТАСИ ООД предлага изработка на екзекутивни чертежи на изпълнени инсталации; подготовка на пълен комплект изпълнителска документация и консултантски услуги по узаконяване на инсталации пред органи на строителен и технически надзор.

   

С визия за БЪДЕЩЕТО и с ясен социален ангажимент, днес ТАСИ насочва приоритетите си и към опазване на околната среда. В горивните процеси при изгарянето на твърди и течни горива (въглища, мазут и др.) се отделят голямо количество тежки метали, прах и други вредни вещества.

 

Освен неоспоримия ЕКОЛОГИЧЕН ЕФЕКТ, използването на природния газ в промишлеността и бита, осигурява и положителен социален ефект:

 • Приложим във всички области на промишлеността и бита;
 • Тенденция за поддържане на относително ниски цени;
 • Запасите в международен мащаб са достатъчни;
 • Дава възможност за пълна автоматизация, което води до значителни икономии и подобрява условията на труд;
 • Позволява на потребителите, които го използват, да удовлетворят напълно критериите за екологична безопасност;
 • Разходите за отопление се контролират прецизно и се отчитат реално.

 

 • Проектиране Open or Close

  ТАСИ ООД поддържа проектантски отдел с отлично квалифицирани специалисти и предлага услуги по проектиране на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др. съобразявайки се със специфичните нужди на всеки свой клиент.

   

 • Строителство Open or Close

  ТАСИ ООД предлага:

  • цялостна услуга по организирането и изпълнението на дейности по строителство, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др.

  • разработване и внедряване на системи за управление и контрол на процеси, комуникационни системи и системи за обработка на данни и др.

   

 • Управление на проекти Open or Close

  ТАСИ ООД предлага професионални услуги в следните направления:

  • Предпроектни проучвания

  • Изготвяне, съгласуване и процедиране на проектна документация

  • Процедури по опазване на околната среда

  • Процедури по ОВОС

  • Изработка на Устройствени схеми и планове

  • Процедури по промяна предназначението на земеделски и горски територии

  • Дейности по придобиване на земи и вещни права (сервитути, право на строеж)

  • Изготвяне на Идейни, Технически и Работни проекти.

  • Изготвяне на Комплексни разрешителни по ЗООС.

  • Координация на дейности свързани с централни и местни органи и заинтересовани лица и др.

   

 • Доставка КПГ Open or Close

  За своите клиенти неразполагащи с достъп до газопровод, ТАСИ ООД предлага доставка на компресиран природен газ (CNG) до тях, както и изграждане на съответната прилежаща инфраструктура за декомпресиране на природния газ.

   

  КПГ ОБОРУДВАНЕ
  „Таси“ ООД проектира и произвежда оборудване за инсталации работещи с компресиран природен газ (КПГ).

  ПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИ (ПРС)
  Понижаващите и регулиращи станции (ПРС) произвеждани от нас, са изделия, чиято функция е да свалят налягането на природния газ подаван от батерии или трейлери към консуматора от 200 bar на 4 bar, а в последствие до необходимото работно налягане. Също така те са снабдени и със средства за измерване количеството на консумирания газ.

  ПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИ

  БАТЕРИИ ЗА КПГ
  Предлагаме и произведени от нас батерии за превоз и съхранение на компресиран природен газ, по зададени размери и тип от клиента.

  • стоманени
  • композитни
  БАТЕРИИ ЗА КПГБАТЕРИИ ЗА КПГ

  За повече информация, моля свържете се с нас.

 • Сервизно обслужване Open or Close

  ТАСИ ООД предлага:

  • Гаранционна и следгаранционна поддръжка на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения, котли, горелки и др.

  • Денонощни аварийни екипи.

   

 • Обучение на експлоатационен персонал Open or Close

  ТАСИ ООД предлага обучение на експлоатационния персонал на своите клиенти, за изградените от нас съоръжения и инсталации, с оглед правилното им и безопасно функциониране; издаване на съответните удостоверения.

   

   

 • Узаконяване и въвеждане в експлоатация Open or Close

  ТАСИ ООД предлага изработка на екзекутивни чертежи на изпълнени инсталации; подготовка на пълен комплект изпълнителска документация и консултантски услуги по узаконяване на инсталации пред органи на строителен и технически надзор.

   

СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ
 

 • Проектиране Open or Close

  ТАСИ ООД поддържа проектантски отдел с отлично квалифицирани специалисти и предлага услуги по проектиране на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др. съобразявайки се със специфичните нужди на всеки свой клиент.

   

 • Строителство Open or Close

  ТАСИ ООД предлага:

  • цялостна услуга по организирането и изпълнението на дейности по строителство, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др.

  • разработване и внедряване на системи за управление и контрол на процеси, комуникационни системи и системи за обработка на данни и др.

   

 • Управление на проекти Open or Close

  ТАСИ ООД предлага професионални услуги в следните направления:

  • Предпроектни проучвания

  • Изготвяне, съгласуване и процедиране на проектна документация

  • Процедури по опазване на околната среда

  • Процедури по ОВОС

  • Изработка на Устройствени схеми и планове

  • Процедури по промяна предназначението на земеделски и горски територии

  • Дейности по придобиване на земи и вещни права (сервитути, право на строеж)

  • Изготвяне на Идейни, Технически и Работни проекти.

  • Изготвяне на Комплексни разрешителни по ЗООС.

  • Координация на дейности свързани с централни и местни органи и заинтересовани лица и др.

   

 • Доставка КПГ Open or Close

  За своите клиенти неразполагащи с достъп до газопровод, ТАСИ ООД предлага доставка на компресиран природен газ (CNG) до тях, както и изграждане на съответната прилежаща инфраструктура за декомпресиране на природния газ.

   

  КПГ ОБОРУДВАНЕ
  „Таси“ ООД проектира и произвежда оборудване за инсталации работещи с компресиран природен газ (КПГ).

  ПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИ (ПРС)
  Понижаващите и регулиращи станции (ПРС) произвеждани от нас, са изделия, чиято функция е да свалят налягането на природния газ подаван от батерии или трейлери към консуматора от 200 bar на 4 bar, а в последствие до необходимото работно налягане. Също така те са снабдени и със средства за измерване количеството на консумирания газ.

  ПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИ

  БАТЕРИИ ЗА КПГ
  Предлагаме и произведени от нас батерии за превоз и съхранение на компресиран природен газ, по зададени размери и тип от клиента.

  • стоманени
  • композитни
  БАТЕРИИ ЗА КПГБАТЕРИИ ЗА КПГ

  За повече информация, моля свържете се с нас.

 • Сервизно обслужване Open or Close

  ТАСИ ООД предлага:

  • Гаранционна и следгаранционна поддръжка на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения, котли, горелки и др.

  • Денонощни аварийни екипи.

   

 • Обучение на експлоатационен персонал Open or Close

  ТАСИ ООД предлага обучение на експлоатационния персонал на своите клиенти, за изградените от нас съоръжения и инсталации, с оглед правилното им и безопасно функциониране; издаване на съответните удостоверения.

   

   

 • Узаконяване и въвеждане в експлоатация Open or Close

  ТАСИ ООД предлага изработка на екзекутивни чертежи на изпълнени инсталации; подготовка на пълен комплект изпълнителска документация и консултантски услуги по узаконяване на инсталации пред органи на строителен и технически надзор.

   

 • Проектиране Open or Close

  ТАСИ ООД поддържа проектантски отдел с отлично квалифицирани специалисти и предлага услуги по проектиране на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др. съобразявайки се със специфичните нужди на всеки свой клиент.

   

 • Строителство Open or Close

  ТАСИ ООД предлага:

  • цялостна услуга по организирането и изпълнението на дейности по строителство, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др.

  • разработване и внедряване на системи за управление и контрол на процеси, комуникационни системи и системи за обработка на данни и др.

   

 • Управление на проекти Open or Close

  ТАСИ ООД предлага професионални услуги в следните направления:

  • Предпроектни проучвания

  • Изготвяне, съгласуване и процедиране на проектна документация

  • Процедури по опазване на околната среда

  • Процедури по ОВОС

  • Изработка на Устройствени схеми и планове

  • Процедури по промяна предназначението на земеделски и горски територии

  • Дейности по придобиване на земи и вещни права (сервитути, право на строеж)

  • Изготвяне на Идейни, Технически и Работни проекти.

  • Изготвяне на Комплексни разрешителни по ЗООС.

  • Координация на дейности свързани с централни и местни органи и заинтересовани лица и др.

   

 • Доставка КПГ Open or Close

  За своите клиенти неразполагащи с достъп до газопровод, ТАСИ ООД предлага доставка на компресиран природен газ (CNG) до тях, както и изграждане на съответната прилежаща инфраструктура за декомпресиране на природния газ.

   

  КПГ ОБОРУДВАНЕ
  „Таси“ ООД проектира и произвежда оборудване за инсталации работещи с компресиран природен газ (КПГ).

  ПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИ (ПРС)
  Понижаващите и регулиращи станции (ПРС) произвеждани от нас, са изделия, чиято функция е да свалят налягането на природния газ подаван от батерии или трейлери към консуматора от 200 bar на 4 bar, а в последствие до необходимото работно налягане. Също така те са снабдени и със средства за измерване количеството на консумирания газ.

  ПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИ

  БАТЕРИИ ЗА КПГ
  Предлагаме и произведени от нас батерии за превоз и съхранение на компресиран природен газ, по зададени размери и тип от клиента.

  • стоманени
  • композитни
  БАТЕРИИ ЗА КПГБАТЕРИИ ЗА КПГ

  За повече информация, моля свържете се с нас.

 • Сервизно обслужване Open or Close

  ТАСИ ООД предлага:

  • Гаранционна и следгаранционна поддръжка на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения, котли, горелки и др.

  • Денонощни аварийни екипи.

   

 • Обучение на експлоатационен персонал Open or Close

  ТАСИ ООД предлага обучение на експлоатационния персонал на своите клиенти, за изградените от нас съоръжения и инсталации, с оглед правилното им и безопасно функциониране; издаване на съответните удостоверения.

   

   

 • Узаконяване и въвеждане в експлоатация Open or Close

  ТАСИ ООД предлага изработка на екзекутивни чертежи на изпълнени инсталации; подготовка на пълен комплект изпълнителска документация и консултантски услуги по узаконяване на инсталации пред органи на строителен и технически надзор.