Към настоящия момент структурата на "ТАСИ" ООД включва следните производствени направления:

 

  • направление проектиране, работещ с най-съвременните софтуерни продукти за подбор на оборудване, изчисление на разпределителни мрежи и разработка на конструкторска документация;
  • направление машинен монтаж, в което работят специалисти с голям опит в изграждането на газови инсталации и в което се прилагат най-съвременни технологии за заваряване и контрол;
  • направление електромонтаж, пуск и настройка на горивни процеси. Настройките се извършват с анализатори на димни газове DRAGER и MRU;
  • направление металообработване, оборудвано с пълна гама металорежещи машини;
  • лаборатория за изпитание на горивни уредби, оборудвана с изпитателен стенд за измерване и контрол на параметрите на горивния процес;
  • лаборатория за проверка на средства за измерване;
  • търговски отдел;