Прочети още...Прочети още...

„ТАСИ“ ООД изпълнява одобрен за финансиране проект: BG16RFOP002-2.077-0829-C01Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. /Supporting medium-sized enterprises to overcome the economic impact of the COVID-19 pandemic/ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 150 000,00лв. при 100% размер на договорената безвъзмездната финансова помощ в размер на 150 000,00лв., от които 127 500,00лв. европейско съфинансиране и 22 500,00лв. национално съфинансиране. Началната дата на проекта е 01.02.2021г, а крайният срок 01.05.2021г. Основните цели и планирани резултати са: осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 в „ТАСИ“ ООД, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия и продължаване на дейността поне 3 месеца след приключване на проекта. При изпълнението на проекта се спазват хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и за устойчиво развитие.

Уважаеми КЛИЕНТИ,


Благодарим Ви, че ни се доверявате и използвате нашите услуги.
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (GDRP) относно защитата на личните данни въвежда още по-строги правила, които имаме готовност да приложим изцяло и да гарантираме неприкосновеността на Вашите лични данни.


Във връзка с влизането в сила на новите правила се нуждаем от Вашето съгласие, за да можем да продължим да Ви осигуряваме достъп до уеб сайта на компанията и да обработваме Вашите лични данни след 25 май 2018 г.

 

От 16 юли 2015 Таси ООД е официален дистрибутор на Emerson за България.

Прочети още...

  Emerson - дистрибутор за България (.pdf 526 KB)