CERTIFICATES
 

ISO 9001 2008 1ISO 9001 2008 1 enISO 9001 2008 2ISO 9001 2008 2 enISO 14001 2004ISO 14001 2004OHSAS 18001 2007OHSAS 18001 2007Bulgarian association natural gasBulgarian construction chamber

ISO 9001:2008 (.pdf 370 KB)
ISO 9001:2008 (.pdf 366 KB)
ISO 9001:2008 (.pdf 371 KB)
ISO 9001:2008 (.pdf 370 KB)
ISO 14001:2004 (.pdf 387 KB)
ISO 14001:2004 (.pdf 385 KB)
OHSAS 18001:2007 (.pdf 323 KB)
OHSAS 18001:2007 (.pdf 318 KB)
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАНА ФИРМАТА "ТАСИ ООД"

Групи и категории строежи, за които е вписана фирмата "ТАСИ ООД" (.pdf 33 KB)


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСТНОСТТА ПРИ РАБОТА