• Desiree gas program Open or Close

  Стартира проектът DESIREE Gas, който има за цел да насърчи битовата газификация у нас.

  Предвижда се поне 10 000 домакинства да получат безвъзмездна финансова помощ за присъединяване към газовата мрежа, покупка и монтиране на оборудване. Средствата се осигуряват от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в рамките на фонд "Козлодуй". Проектът отговаря на изискването на ЕС всяка държава членка да разработва и прилага механизми за финансиране на енергийната ефективност.

  От схемата за подкрепа могат да се възползват домакинства в райони, в които има газоразпределителна инфраструктура. Водещо условие е жилището да премине от "въглеродно интензивен" източник за отопление - като електроенергия, дърва, въглища, нафта, към по-ефективния и екологичен природен газ.

  desiree gasРазмерът на грантовото финансиране може да достигне 1200 евро, като се определя на база 20% от допустимите по проекта разходи, включващи почти всичко необходимо за газификацията на едно домакинство (проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация, материали, оборудване, газови уреди и др.). Всеки желаещ да ползва преференциите по програмата DESIREE Gas може да подаде заявление до местното газоразпределително дружество. Ако всички условия са налице, безвъзмездната помощ ще бъде приспадната от офертата за газификация, която кандидатът ще получи. Самата процедура е максимално опростена и плащането на сумата ще се извършва директно от ЕБВР към газоразпределителното дружество, без никакви формалности за клиента. За целта вече е подписан меморандум между всички газоразпределителни предприятия в страната и банката. Предвижда се кандидатите за подпомагане сами да изберат доставчика на уредите и изпълнителя на инсталациите, като по този начин се гарантират най-изгодните условия.

  С над 25 годишния си опит в изграждането на битови обекти, фирма „Таси“ е предпочитан партньор за хиляди семейства при газифицирането на техните домове.
  Нашите специалисти са готови да проектират и изпълнят най-подходящото и ефективно решение за газификацията на Вашия дом.
  Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.

  За да се свържете с нас (вижте нашите контакти).

   

  За повече информация относно проекта Desiree gas - http://desireegas.bg

   

 • Design and construction of domestic gas installations Open or Close

  With its more than 2,000 built heating installations in homes, public buildings and administrative buildings of industrial enterprises, TASSY Ltd. can offer quality and modern solutions for warm coziness in every home and office. From the project, through construction, to commissioning, our customers can rely on our professionalism and years of experience.

 • CNG deliveries Open or Close

  For its customers not having access to a gas pipeline, TASSY Ltd offers the supply of compressed natural gas (CNG) to them, as well as the construction of the relevant adjacent infrastructure for decompression of natural gas.

 • Service and maintenance Open or Close

  TASSY Ltd. offers full warranty and post warranty servicing of the equipment installed in our domestic heating systems. We provide our customers with 24-hour emergency teams, with a view to maximizing short-term emergency response times.